ورود به پنل کاربری
img_yw_news

11

img_yw_news

2

img_yw_news

3

img_yw_news

4

img_yw_news

5

img_yw_news

6

img_yw_news

7

img_yw_news

barf

img_yw_news

8

img_yw_news

panamora

img_yw_news

eghtesad

img_yw_news

1

انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی برای ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری هر چه بیشتر میان اعضای هیئت علمی در راستای تحقق اهداف دانشگاه، حفظ و ارتقای منزلت اعضای هیئت علمی، ایجاد زمینه مشارکت و همکاری اعضای هیئت علمی با مدیریت دانشگاه و دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی آنان تشکیل می‌گردد.

انجمن دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه اعضای پیوسته و وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی