نظر خواهی: همان­گونه كه مستحضر هستيد دانشگاه.........

باسمه تعالي

همکار ارجمند، عضو محترم هيئت علمي دانشگاه خوارزمی

با سلام و تحيت

همانگونه كه مستحضر هستيد دانشگاه (نظير هر سازمان ديگري) با مشكلاتی روبه‌رو است که می‌توانند راه‌حل‌های كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند‌مدت داشته باشند. هم‌انديشي اعضای هیئت علمی در اين موارد، ضمن آن‌كه از اتلاف امكانات جلوگیری می‌کند، متضمن پيشبرد اهداف دانشگاه نيز خواهد بود. از اين رو انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درصدد است در مرحلۀ نخست مشكلات با راه‌حل كوتاه‌مدت و در مراحل بعد مشكلاتی را که راه‌حل ميان‌مدت و بلندمدت دارند ازطريق مراجعه به افكار عمومي دانشگاهيان محترم شناسايي كند و در صورت لزوم پس از بررسي ميداني آن‌ها، پيشنهادهای برآمده از آراي استادان و پژوهش‌هاي ميداني انجام‌شده در اين زمینه را به مسئولان دانشگاه و وزارتخانه منعكس كند. نقشه راه اقدام‌هاي مورد نظر در اين زمينه به شرح زير است:

آذر ماه 1394:

 اخذ پيشنهادهای دانشگاهيان محترم برای بازشناسي آن دسته از مشكلات دانشگاه که راه‌حل کوتاه‌مدت دارند، جمع‌بندي مشكلات ابرازشده از سوي استادان، انعكاس مجدد این جمع‌بندي به آنان براي اظهارنظر نهايي در مورد اهميت، میزان شدت و راهكارهاي اجرايي فائق آمدن بر این دسته از مشكلات.

دی ماه 1394:

اخذ پيشنهادهای دانشگاهيان محترم برای بازشناسي آن دسته از مشكلات دانشگاه که راه‌حل میان‌مدت دارند، جمع‌بندي مشكلات ابرازشده از سوي استادان، انعكاس مجدد این جمع‌بندي (در ابعاد علمي، فرهنگي-اجتماعي، رفاهي، آموزشي) به آنان براي اظهارنظر نهايي در مورد اهميت، میزان شدت و راهكارهاي اجرايي فائق آمدن بر این دسته از مشكلات.

بهمن ماه 1394:

 بررسي پيشنهادهاي استادان محترم در شوراي مرکزی انجمن و ارجاع موارد موردنياز براي انجام پژوهش‌هاي ميداني. شایان ذکر است که با همكاري معاونت محترم پژوهشي دانشگاه، حمايت مالي لازم از گردآوري داده‌هاي ميداني و پژوهش در مورد اهم مسايل مبتلابه ميان‌مدت دانشگاه، به عمل خواهد آمد و از استادان داوطلب دانشگاه در اين جهت، براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي بازشناسي دقيق مشكلات ميان مدت دانشگاه از سوي شوراي مرکزی انجمن دعوت به عمل خواهد آمد. البته هم زمان تلاش خواهد شد تا در صورت موافقت دفتر نهاد نمايندگي، به بارش‌هاي فكري استادان محترم در جريان مسئله يابي در مسائل ميان‌مدت (و در مرحله بعد مسائل بلند‌مدت) دانشگاه و همين طور انجام پژوهش‌هاي ميداني انجام‌شده درجهت تدقيق مشكلات ميان‌مدت و بلند‌مدت مطرح‌شده از سوي استادان محترم، امتيازهاي فرهنگي لازم اختصاص يابد.

     با توجه به نقشه راه ارائه‌شده، خواهشمند است به پرسش زير كه معطوف به بازشناسي مهم‌ترین مشكلات دانشگاه که با تغييرات جزئي و اتخاذ راه‌حلی کوتاه‌مدت قابل اصلاح است، پاسخ فرماييد.

***

به نظر شما، مهم‌ترین مشكلات آني و فوري دانشگاه كه با اتخاذ راهكارهاي مناسب در زمانی کوتاه می‌توان به رفع آن‌ها اقدام کرد، چه مواردي است؟

     خواهشمند است ضمن درج عناوين مشكلات مورد نظر، نحوه برخورد اجرايي با آن را نيز از نظر خودتان مطرح فرماييد.

     خواهشمند است پاسخ خود را طي 10 روز آينده به رایانامۀ انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی،(university.society@khu.ac.ir)ارسال فرماييد.

                                                                              

          با سپاس فراوان

                 شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی